Míchání barev

 

Kolorita - je barevný vjem, který vzniká při pozorování světelného předmětu mezinárodně normalizovaných pozorovatelen.

 

Je dána třemi veličinami - světlostí, vlnovou délkou a souřadnicovou čistotou.

 

Mícháním dvou blízkých spektrálních barev -  vznikají světla podobných barev s menší sytostí než spektrální.

 

Míchání barev - je složitější než míchání světel. Sytější barvy se dosáhne přidáváním bíle.

 

 

Působení barev

 

Barvy působí na psychiku. Vyvolávají emoce jako je radost. Vyvolávají také chut' k práci a činnosti. Naopak taktéž zpusobují deprese, smutek, netečnost.

Barvy působí na osvětlení.

Barvy mají taktéž speciální význam, působí na prostor.

Působení barev v prostoru

 

Barva  může zesvětlit nebo ztemnit místnost.

Světlé odstíny opticky zvětšují.

Tmavé odstíny opticky zmenšují.

Syté barvy se používají na malé plochy ke zpestření jako například římsy, rámy, balkóny.

 

Plochy které máme delší dobu před očima, mají být tlumené, středně syté. Neměli by se lesknout.