Symbolika barev

 

Při zkoumání světa symboliky zjistíte, že se základní symboly objevují znovu a znovu a vytvářejí strukturu pro složitější představy i pro jemné rozdíly mezi nimi. V mnoha případech dokonce původní tvůrci symbolů začlenili základy, aniž by si uvědomili, co činí - tyto prvky jsou naše prožívání světa natolik fundamentální, že je často používáme jako samozřejmost.

 

Základní symboly nám pomáhají sestavit a uspořádat si život vícero způsoby, než dokážeme spočítat. Jakmile projdete bezprostředním, napolo vědomým, bezděčným poznáním, průzkumem dobře známých pohledů, zjistíte, že základy se objevují téměř všude, od pravidel silničního provozu po klasické umění. Jde o vzrušující nahlédnutí do vnitřních pochodů lidského světa.

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)

Barva

 

Barvy si začínáme uvědomovat dokonce ještě dříve, než jsme schopni rozpoznávat většinu tvarů. Barva je našim nejranějším vizuálním podnětem a razí si cestu do nejspodnějších vrstev symbolického jazyka mysli.

Na barvu reagujeme téměř nevědomě, barva ovlivňuje naše nálady a reakce, at' o tom víme či nikoli. Naše chápání jazyka barev pochází z mnoha zdrojů; fyzický svět, domov, rozmanité okolní podmínky, ve kterých žijeme, způsob jakým nás určité objekty ovlivňují a především naše vlastní tělo.

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)