Bílá a její symbolika

 

Tato barva je doslova i obrazně protikladem černé. Jako jediná barva viditelného spektra zahrnuje rovnoměrný výskyt světla, jas bez jakéhokoli odstínu. Je bez poskvrny a stala se tedy silnou metaforou čistoty a dokonalosti. V náboženském myšlení se tato představa čistoty rozšířila na celou řadu dalších interpretací. Všem pak vévodí téma dobroty, počestnosti, sexuální zdrženlivosti, nevinnosti, poslušnosti, pravdomluvnosti, upřímnosti, úcty, čistotnosti a lidkosti. Další pomocné asociace zahrnují pochopení a ochranu - klid, jednotu s Bohem moudros, osvícení a mládí - jakož i radost, štěstí, slávu, smysl věcí atd.

 

V náboženských obrazech je bílá barvou nebes, svatých, anmdělů a Boha, nebot' je dokonalá a čistá.

 

Čistotu však lze stejně tak dobře spojovat se sterilitou, chladem, stahováním se do pozadí, osamoceností, nadutostí, naivitou, prostotou, nedostatkem soucitu a prázdnotou. Bílá je z tohoto hlediska oproštěna od skutečné barvy stejně jako černá, je nejkrásnější a tedy postrádá zvláštní kouzlo a příchut'.

 

Ve jménu čistoty byly v dějinách spáchány mnohé krutosti. Bílá je v černých kulturách barvou smrti, neštěstí a truchlení a dokonce i na Západě je spojováná s duchy, nezdravou bledostí a neosobní formálností lékařského světa.

 

V ranných dobách Hollywoodu bývalo zvykem používat bílou k znázornění hrdinů a černou k vykreslení padouchů. Od té doby nastal však výrazný posun a černá a bílá vyjadřuje extrémnost, zatímco jemnější tóny, např. barvy půdy, znázorńují umírněnost a rozvážnost.

 

Pokud jde o politiku v historii bílá sloužila k zobrazení majestátu a současně vůdcovství. Bílá je znamením kapitulace a mírových úmyslů a potažmo také pacifizmu. Následkem toho bývá někdy interpretováná jako symbol zbabělosti; ve viktoriánské Anglii se obvinění ze zbabělosti vyjadřovalo předáváním terče s bílým ptačím perem.

 

( Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)