Červená a její symbolika

 

Tato barva nás ze všech barev nejvíce emočně ovlivňuje. Přivádí nás na svět. Člověk se rodí v krvi a záhy se učí, že krev je jádrem života - koluje v těle, kdykoli připravena vytrysknout ven, jestliže se řízneme nebo škrábneme. Krev je nejbližším fyzickým dokladem naší životní síly - našeho narození, existence a uvědomování si vlastní smrtelnosti - vyjádřené jedinou jasnou barvou.

 

Růměnec ve tváři může vyjadřovat rozčilení, vztek, sexuální vzrušení - kriticky důležité signály pro naše okolí. Přítomnost krve samotné je silným instinktivním podnětem k ostražitosti. Znamená, že někdo nebo něco bylo zraněno, možná dokonce zabito; nebezpečí může trvat.... anebo se rýsuje možnost vydatné krmě v podobě mrtvého těla právě uloveného zvířete.

 

Jakkoli plameny v sobě skrývají různé barvy, oheň je v naší mysli a v jazyce symbolů červený. Stejně jako krev je životodárný i smrtící, je nezbytným zdrojem tepla, ale i jasnou připomínkou bolesti a smrti. Spoutaný oheň představuje energii a sílu - dává nám světlo k životu, teplo, které nás zahřeje a umožňuje nám připravovat pokrmy, je zbraní, kterou je možno zahnat nepřítele. Oheň byl odpradávna mocným nástrojem, díky němuž jsme mohli rozvinout společnost a inteligenci na dnešní úroveň.

 

Vezmeme - li v úvahu tyto základy, pak pro nás červená představuje složitou sít' významů. Vyjadřuje moc, razantnost, vůdcovské schopnosti a odvahu. Vytváří růměnec ve tváři jako odraz emocí a proto bývá hojně spojována se sexualitou, vášní, rozrušením a láskou a také s obrannými reakcemi, ke kterým patří zlost, útočnost, zuřivost a stud. Bývá spojováná s ohněm. Tudíž ji vnímáme ve významu energie, síly a zkázy, materiální jistoty, stability a vlivnosti.

 

Dnešní společnost ji přičítá ještě další, modernější významy. například dluh ( v účetních knihách se debetní položky vyznačují červeným inkoustem), levicově orientované politiky či pokyn k zastavení.

 

Nejhlubší asociace však vyvolává spojení červené barvy s krví - v tomto případě je symbolem života a smrti, zrození, násilí, nebezpečí, války, rozruchu. Červená ze všech barev nejvíce vzrušuje, připravuje nás na příležitost nebo hrozbu, znamená příjemné i hrůzyplné rozechvění.

 

Přesvědčení  platné v kulturách celého světa je odedávna posilováno obecnou lidskou zkušeností s významem červené. Planeta Mars nejjasnější červeně planoucí těleso na obloze, bývalo antice ztotožňováná s římským bohem války. Heraldika červenou barvu používá k označení neohroženosti, vášnivého citu a nadšení.

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)