Fialová a nachová a její symbolika

 

Fialová, poslední barva viditelného spektra, bývá často zaměňováná za nachovou, která přitom součástí spektra vůbec není. Fialová se příliš nepoužívá a pokud ano, pak bývá symbolicky spojováná s duchovnem a s Božími atributy - v první řadě kvůli spojení  s hinduistickou korunní čakrou čili bodem, kudy proudí spirituální energie.

 

Ze symbolického hlediska je však z obou barev důležitější nachová. Vytvořit tuto hlubokou, tmavou barvu bylo odjakživa složité a drahé, následkem čehož začala být ve světě spojováná s vladaři - králi i císaři - kteří si takové zboží mohli dovolit. Kromě toho vyvolává představy ctnosti, které si vladaři vždy přáli v očích svých podřízených mít - moudrosti, moci, zdraví a přepychu.

 

Z těchto přisuzovaných vlastností vycházejí také další asociace, počítaje v to obřadnost, tajemství, nadutost, proměnu a krutost.

 

V posledních letech se nachovou jakožto barvou vznikající splynutím červené a modré často označuje splynutí, kompromis, směsice a v širším smyslu také homosexualita. Vedle celosvětově rozšířeného spojení s vladařstvím je nachová v křest'anském myšlení barvou pokání, v Thajsku zase představuje symbol vdovství.

 

Tvůrci reklam se na nachovou zaměřují jako na symbol zdraví, luxusu a významnosti - a naznačují také potenciálním zákazníkům, že utrácení peněz za, řekněme, určitou čokoládu, nebo cigarety jim sice nepomůže stát se císaři, nicméně jim umožní žít v duchu životního stylu, který nachová symbolizuje.

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)