Hnědá a její symbolika

 

Jestliže je zelená aktivní barvou přírody, pak hnědá je jejim pasivním protějškem. Přírodní barvu vlasů a pokožky představuje odstíny hnědé s větším či menším přídavkem červené - barvy lidské existence.

Hnědá je holá půda, na které pěstujeme plodiny pro obživu, hnědá je  barva dřeva, ze kterého toho dokážeme tolik postavit, hnědá je barvou rozkladu, spadaného listí. Tato barva je přítomna ve všech stadiích naši existence, a to na zcela praktické úrovni.

 

Je zhola nemožné mluvit o ní ze symbolického hlediska, aniž bychom se nevraceli ke zmíněným skutečnostem - hnědá je základní barva, reálná, zakořeněná.

 

Hnědá je podobně jako nachová tvořena směsicí barev, nikoli specifickou vlnovou délkou světla. Považuje se za odstín oranžové a získává se kombinací doplňkových barev - červené, zelené, oranžové, modré či žluté a nachové.

Připomíná nám naši fyzickou přítomnost, vrací nás dolů z výšin emocí, vášně či fantazie a činí tak jasným sdělením, že žijeme ve skutečném světě. Hnědá nabízí celou řadu pozitivních asociací. Je neměnná, bezpečná, uklidňující, spolehlivá. Vyjadřuje hřejivost a zdravou otevřenost, nikoli ctižádost, nenasytnost, chlad a popudlivost, tedy vlastnosti, které náležejí jiným barvám. Je poněkud bezvýrazná a tedy důsledná a důvěryhodná. Vznětlivost, nedůslednost a bujná fantazie nejsou právě vhodnými vlastnostmi v případě, že hledáte instituci, která se posterá o vaše peníze, či shaníte řidiče pro školní autobus. Hnědá je dokonale ukázněná a stálá.

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)