Modrá a indigo a její symbolika

 

Co je nahoře, je i dole. Modrá je barvou moře a oblohy, je hluboká, chladná a uklidňující. Jakožto druhá emocionálně nejsilnější barva po červené je jejím opakem. Nenabíjí tedy energií, nezastrašuje, nýbrž konejší a pomáhá relaxovat. modrá bývá stejně jako moře a obloha často vzdálená, záhadná a evokující, vybízí k rozjímání, meditaci, přemýšlení a poklidu. Modrá je po celém světě spojována s rozumem, ochranou, klidem a bezpečím a z hlediska marketingu je globálně považováná za "nejbezpečnější" barvu. pomáhá navozovat klidný a bezstarostný spánek, duchovní uvědomění a dokonce, jak se ukazuje, podporuje intuitivní schopnosti.

 

Modrá , zejména její tmavší odstíny, bývá vzhledem k uvedeným asociacím vnímána jako symbol prostředí, v němž převládá vážnost, důležitost a uznání. Jako takovou ji často používají policejní síly, které se odjakživa snaží vnést  do povědomí veřejnosti, kterou střeží, dojem moci a bezpečí. Modrou si oblíbil také obchodní svět, kde představuje symbol klidu, stability a autoritativního prostředí. Sytější odstíny, jež zdůrazňují přirozené ochranné vlastnosti barvy, nacházíme spíše v náboženském a lékařském prostředí nebo na označeních, jejichž účelem je přinášet zprávu o jistotě a bezpečí. Světlé odstíny odrážejí spíše společenské aspekty této barvy např. sebedůvěru, mravní bezúhonnost, pravdu, nezávislost, věrnost a pospolitost.

 

Pokud jde o negativní vlastnosti, platí že, zatímco červená představuje přemíru aktivních emocí, modrá naopak vyjadřuje přemíru emocí klidových. Často bývá vnímána jako synonymum deprese - výraz "blue", tedy modrý, znamená také rozmrzelý, sklíčený a pod. Odtud též "having the blues" neboli "mít mrzutou náladu" - a znamená ústup, izolaci, osamělost a nestabilitu, dokonce duševní chorobu. Světlejší odstíny působí velmi chladně, a to jak fyzicky, tak i citově, naproti tomu temnější modrá je spíše uhrančivá, o tmavomodré se říká, že je barvou fanatizmu.

 

Modrá bývá podle barvy pohmožděnin spojováná se zraněními a mimoto i s neřestí - např. "blue movies", pornografické filmy - což zřejmě pramení z nestálosti této barvy.

 

V politice je však modrávelmi oblíbená, své místo má na úřadech státní správy a zvláště pak v politických uskupeních, jež vyznávají stabilitu a konzervativní postoje. Nese s sebou také vedlejší ýznamy, např. ušlechtilost, kvalitu a spolehlivost, čehož využívají pridavači všeho druhu.

 

Z historického hlediska platí, že celá řada světových kultur nerozlišovala mezi modrou a zelenou a v uměleckých dílech se modrá objevuje teprve v době egyptských dynastií. To sice může být zapříčiněno obtížným získáváním modrého pigmentu, nicméně jde také o to, že schopnost oka zřetelně rozpoznat modré odstíny od zelených a fialových odstínů podobné hloubky se zřejmě rozvinula poměrně nedávno.

 

Platnost zmíněné teorie je podporováná skutečností, že pro oko je zvláště obtížné rozpoznat indigovou modř - někteří lidé nejsou schopni ji odlišit od modré a fialové, které ji obklopují. Indigové dal název Isaac Newton ve své definici sedmi viditelných barev spektra. Nicméně se má za to - a stejného názoru je třeba i vědec a spisovatel sci - fi Isaac Asimov - že Newton vyčlenil indigo jako samostatnou barvu jen proto, aby získal právě sedm barev, přičemž indigová by se vlastně měla považovat za jeden z odstínů modré.

 

Indigo je nejlépe viditelná za šera jasné noci. Na počítačových monitorech a většině tiskových strojů není možno tuto barvu zobrazit. Symbolicky je indigo spojováno s duševními silami.

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)