Oranžová a její symbolika

 

Spojujeme ji s východem a západem slunce, světlem, které se line z plamenů ohně, s podzimním listím, rezavými vlasy, s karneolem a jantarem a s celou řadou lahůdek - oranžová je veselá, povzbuzující, okouzlující a tvůrčí. Slovo "orange" znamená v angličtině "pomeranč" a odtud také získala barva svůj název. Dříve byla známa jakožto červenožlutá a i dnes jsou mnohé symbolické významy oranžové barvy směsicí červené a žluté.

 

Jakkoli je oheň symbolicky považován za červený, skutečné plameny vnímáme jako oranžové. Tato barva je teplá, avšak nikoli agresivně, povzbuzuje, není však alarmující. Vzrušuje a je podmanivá a přítom v ní nenajdeme ani stopy po prudkosti a nebezpečí; je to barva rozjímání, dobrého apetitu a pospolitosti. Oranžová je řada potravin, od tykvovitých plodů, napříklads dýní, přes kořenovou zeleninu - karotku, batáty či zralé tuříny - až po citrusy jako je pomeranč a grapefruit. Potraviny propůjčují barvě asociace spojené s dobrým prospíváním, žádoucností, bezpečím, fyzickou energií a úspěchem.

 

Protože oranžová barva povzbuzuje a zároveň symbolizuje dobré zdraví, rozčiluje, ale současně probouzí pocit bezpečí, spojujeme ji s dobrodružstvím, domluvou, dychtivostí, energií, živostí a důvěrou - s romantickými představami o hrdinských činech. To dodává oranžové barvě kouzlo, lákavost a vyvolává asociace spojené jednak s tvořivostí, jednak se zdravou touhou. V heraldice je oranžováodedávna spojována se šlechetností, ctí a vlivnou pozicí.

 

Oranžová je jakožto doplňková barva modré nejjasnější proti blankytné obloze a po celém světě se jí hojně využívá jako nejvhodnější barvy k vyjádření všeho , co souvisí s jistotou a bezpečím. Oranžovou často najdeme na oděvech lidí, kteří pracují venku - stavařů, techniků, zaměstnanců drážní služby. Existují dokonce oficiálně pojmenované odstíny oranžové a to "bezpečtnostní oranžová" a "mezinárodní oranžová". Oba pojmy se používají pro bezpečtnostní značky a vybavení.

 

Pro zajímavost dodejme, že oranžová, protože je symbolem domluvy, dobrodružství a úspěchu, bývá spojována s politickou opozicí a revoltou. V náboženské oblasti patří k hinduizmu, některým formám protestanství a v pásmu Gazy k judaizmu. 

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)