Zelená a její symbolika

 

Zelená je především barvou přírody a náš vztah k přírodě je odjakživa rozporuplný. Od samých počátků lidského rodu byla zelená barva lesů, džunglí, pastvin a dalších míst porostlých bujnou vegetací barvou světa, na kterém jsou lidé sice závislí, ale v němž nejsou příliš vítáni.

 

Navzdory nebezpečí však příroda pro valnou část dějin lidstva představuje jediný široce dosažitelný zdroj zásob. Zelená proto bývá spojováná s bohatstvím, oběživem, zaměstnáním, štěstím a sytostí. Tuto asociaci zahrnuje například také zelená barva amerického dolaru.

 

Dalším aspektem přírodní zelené, který je jí připisován, je bujná plodnost. Zelená vyjadřuje vše, co roste, totiž přirozený svět - zvláště tam, kde je "přirozené" považováno za žádoucí - a v širším slova smyslu zdraví, dlouhověkost, vitalitu a vytrvalost. Zvlněná pole a upravené lučiny jsou známkou krásné a podrobené přírody a pro mnohé z nás potěšením pro oko.

 

Z tohoto hlediska značí zelená jakožto klidná a mírumilovná barva také stabilitu, krásu, soucit, růst, přeměnu, bezvýhradnou lásku a účastnost. To je možné vyložit jako svolení přejít k celé řadě důležitých souvislostí, počítaje semafory na křižovatce a další souvislosti související s dopravou. Podobně se také říká, že obchodní projekty, které prošly schvalovacím řízením, takzvaně dostaly zelenou.

 

Přirozený svět ale má i temnější stránky. V mnoha zemích po celém světě zelená odpradávna symbolizuje nebezpečí a smrt. Příroda dlouho znamenala pro lidstvo zdroj nebezpečí. Husté lesy a džungle - stejně jako pastviny - mohou skrývat nejrůznější nebezpečí, od velkých predátorů přes hady po nejrůznější nemoc a jedy.

 

V západních kulturách je zelená a zvláště její světlejší odstíny, běžně považována za znamení žárlivosti, nezkušenosti, nenasytnosti a žsludeční nevolnosti.

 

Číňané ji vnímají jako znamení cizoložství, zvláště spojení s kloboukem (nosí jej klamaný manžel). Zelená je posvátnou barvou muslimů a katolíků, v křest'anství představuje symbol růstu.

 

Z politického hlediska znamená ekologické vědomí. V plánech elektrických rozvodů bývá používána pro označení světla, nebot' fyzicky je pro oko nejsnáze vnímatelná a jako jediná nám nabízí nejširší rozpoznatelnou škálu odstínů.

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)