Žlutá a její symbolika

 

Barva slunečních paprsků, jedna z nejveselejších barev a nejvíce povznášejících barev. Je hřejivá, povzbuzující, přináší naději a potěšení. Navozuje představu dozrálého obilí, písečných pláží a slunečního počasí a je tedy optimistická a bezstarostná. Mimoto symbolizuje žádané hodnoty, jakými jsou např. klid, mír, vitalita, hravost a idealizmus.

 

Žlutá však neznamenájen harmonii krásy a a inteligence. Vzhledem ke způsobu, jakým funguje lidské oko, je žlutá nejviditelnější ze všech. Proto jsou teké mnohé americké taxíky a školní autobusy žluté - poutají pozornost poternciálních cestujících i řidičů ostatních vozidel na silnici. Cestování souvisí s pohybem. Žlutá dále podporuje mysl, dodává ji atributy tvořivosti, inteligence, filozofie, moudrosti, poznání, autority a osobní síly. Má za to, že ukazuje stezku osvícení, a proto bývá spojována s věštěním, výmluvností a komunikací.

 

Žlutou obezně nacházíme v situacích, které vyžadují pozornost a přemýšlení. Právě proto, že rychle poutá pozornost, se také stala základní barvou zvýrazňovačů a samolepek, na které si poznámenáváme hesla k zapamatování. V kombinaci s černou je symbolem nebezpečí, jak dokládají pruhy na vosím těle. Žlutá na semafotu naznačuje řidiči, že se má připravit.

 

Mimoto se ukázalo, že radostně působí žlutě vymalované stěny kanceláří a studoven, podporují produktivitu a osobní výkonnost.

 

Souvislost žluté s takovými pojmy, jako jsou mír, harmonie či hravost, měla za následek, že tato barva začala být spojována s pacifizmem a neochotou účastnit se válečných konfliktů - a v širším slova smyslu talé se zbabělostí. Termín by však měl být považován za poklonu, nikoli za urážku, nebot' mít mít žlutý pruh nebo žluté břicho znamená být hravý a tvořivý.

 

V heraldických znacích slouží žlutá jako symbol poznání, zdatnosti a bohatství a to díky podobnosti s barvou zlata.

 

Na Východě kde se od vladařů očekávalo, že budou moudří a osvícení, je žlutá odedávna spojována s imperiální mocí. Některé kultury například staroegyptská spojovaly tuto barvu se smrtí, snad podle barvy pokožky zemřelého či v naději na radostný posmrtný život.

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)