Poznatky o barvách

 

Fyzikální a chemické poznatky o barvách. Barvy z hlediska fyzikálního spektra. Barva je kvalitativní složkou zrakového vjemu. Je určena třemi veličinami.

 

Tón - odpovída určité vlnové délce světla a tím vyvolá vjem fialové, modré, atd.

 

Sytost - je dána velikostí podráždění v lidském oku.

 

Světlost - je dána množstvím odráženého a vyzařeného světla od povrchu.

Barevný kruh

 

Uspořádáním barev podle určitých pravidel se dosáhne barevné harmonie. Pomůckou pro výběr vzájemně harmonických barev je barevný kruh, který se skládá z 12 barev spektra. Spektrum jsou barvy duhy. Získáme je rozložením světla přes skleněný hranol.

 

Kombinace barev

 

  • Nejjednodušší je kombinace jednobarevná. Vzniká postupným přidáváním barva do vody.

  • Kombinace postupná

  • Kombinace protilehlých barev

  • Rozšířená kombinace protilehlých stran

Barevný kontrast

 

Barvy hlavní jsou modrá, žlutá, červená, zelená.

 

Barvy doplňkové jsou červenooranžová, oranžová, žlutooranžová atd.

 

Barevný kontrast tvoří hlavní barvy barevného kruhu.

 

Kontrast tvoří nejvýrazněji bílá a černá.