Optika a prostor

 

Prostory můžeme opticky zvětšit nebo také zmenšit. Záleží na rozhodnutí správně volených odstínu, vzorů a dalších detailů.

 

Barvy a jejich vliv na optiku prostoru

 

Tmavé barvy prostory zmenšují a stropy snižují.

 

Světlé barvy rozšiřují, místnost se jeví větší, stropy vyšší.

 

Chladné odstíny opticky prodlužují vzdálenost. Stěny a stropy jako by opticky ustupovaly do pozadí.

 

Teplé odstíny s obsahem červené vyvolávají dojem opačný, přicházejí nám jakoby naproti, v silnějších odstínech dojem ještě více umocněn.

 

Teplé odstíny s obsahem žluté jsou méně provokativní než červené, tmavší tóny nám přicházejí naproti, světlejší rozšiřují prostor.

 

 

Vzory a jejich vliv na optiku prostoru

 

Povrchová úprava s velkým vzorem především v červených tónech dokáže prostor opticky zkrátit.

 

Pruhy na podlaze směrem k čelní stěně prostor opticky prodlouží.

 

Příčné pruhy způsobují, že prostor opticky působí širší a nižší.

 

Podélné pruhy prostor opticky protahují.

 

Drobné vzory vyvolávají prostorný dojem.

 

Optické vlivy

 

Barevné bordury ve výši očí upoutají pozornost, pokud potřebujeme ovlivnit pohled příchozího a odpoutat pozornost od jiných nedostatků. 

 

Plochu na které je vedení umístěno na omítce nebo jiný nedostatek vymalujeme tmavším odstínem. Tak můžeme plochu zdůraznit a nedostatky potlačit.

 

U malých prostorově řešených bytů volíme celistvou a barevně jednolitou podlahu. Prostor tak opticky zvětšíme.