Symbolika a prostor

 

V dnešní době žijeme ve světě, který jsme z velké části vytvořili sami. Využití prostoru na naší přeplněné planetě pro lidskou pospolitost přináší svůj vlastní symbolický jazyk, jsme si vědomi jeho významu a přitom zapomínáme na přírodu a přírodní zkušenost.

 

Město

 

Města původně vznikala v okolí nezvyklých, žádoucích zdrojů, například jako konečný bod důležité pouti, sídlo královské moci, bezpečné útočiště pod pevnou ochranou vůdce a jeho vojska nebo jako centrum vzdělanosti.

 

Zmíněné faktory přiváděly poutníky a migrující kmeny a spolu s ním jedince, kteří nabízeli rozmanité služby. Tímto způsobem, vrstvu po vrstvě, město narůstalo podobně jako vrstvy perleti, které mění zrnko písku v perlu.

 

Města jsou tedy od samého počátku existence symbolem příležitosti, dostupnosti, božství, moci, ochrany a poznání a to vše zůstává významným pramenem jejich symbolického významu.

 

Město je pravým protikladem venkova, namísto klidu, nevinnosti, hranic možností, bezúhonností a nevědomosti nabízí komunikaci, příležitost, ruch.

 

Dům

 

Dům je ohraničený prostor, kerý odděluje tolik potřebné soukromí od vnějšího světa. Symbolizuje prvotní domov, pocit jistoty a bezpečí v rodinném kruhu. Uzavřený chráněný soukromý dům symbolicky připomíná mateřské lůno a je nejdůležitějším prostorem v osobním životě. Je to naše aréna symbolické moci, místo kde definujeme svou vlastní realitu, kde sníme o životě, aniž by nás někdo vyrušoval či obtěžoval. Jak se prostředí domova postupně přizpůsobuje měnícím se životním podmínkám, stalo se jakousi baštou, kam si můžeme "ulít" předměty, které charakterizuje naší osobnost. Každý dům tedy symbolizuje své obyvatelé nebo přinejmenším jejich životní styl. K zuřivosti nás dohánějí televizní jiné zásilkové služby rozesílající na dobírku kýčovité zboží všeho druhu, protože se vtírají do našeho soukromí a připomínají nám, že naše navýsost soukromé svatyně již tak zcela soukromé nejsou. Před světem není úniku.

 

Jakkoli se zdá, že domy v dnešní době neskýtají tolik soukromí, jak tomu bývalo dříve, uvažme, co mají říkat ti, kdo si nemohou dovolit užívat ani takové malé útočiště. Pro příslušníky nižších společenských vrstev je stále obtížnější pořídit si vlastní dům- spousty lidí bydlí v bytové zástavbě - ve výškových budovách, v garsoniérách, ve vlastních nebo nájemních bytech, na předměstských sídlištích...Čím více se zmenšuje soukromý prostor, tím méně nás chrání před okolním světem. Samostatný dům stojící na pozemku odděleně od sousedů - třebaže bezmála vedle nich - se stále těší velké oblibě. Řada studií dokazuje, že chybí - li soukromé útočiště, narůstá pocit zmaru a neštěstí. K čemu je hranice, jejíž stěny jsou prolomeny?

 

(Symboly a jejich skrytý význam T. A. Kenner)