Úprava povrchů

 

Člověk už od minulosti zkouší zdobit stěny a prostor kolem sebe. Svědčí o tom jeskynní malby, antické mozaiky, egyptské kresby atd.

 

V současné době barevné poradenství, kreativitu, smysl a cit pro barvu a strukturu můžeme uplatnit při úpravě povrchů.

 

Barvy rozhodnou zda prostor působí chladně a odtažitě nebo příjemně a teple. Mohou povzbuzovat a nabíjet nebo uklidnit psychiku jednotlivce. Včetně estetických účinku barev můžeme respektovat i psychologické účinky a taktéž schopnost barev prostor opticky změnit.

 

Výběr barvy, struktury povrchu, nepřeberné množství malířských technik a povrchových úprav dává prostor fantazii, originalitě a osobitému stylu.

Možnosti tvorby povrchů jsou nevyčerpatelné například základní podklady.

 

Omítky

 

Stěny a stropy jsou upravovány maltami. Dříve se malty vyráběly ze surovin nacházejících se  běžně v přírodě, například z hlíny a jílu. Přidáním vody se stavební hmota stala lehce ručně zpracovatelnou, vykazovala plnící schopnost,měla dobrou přilnavost.

 

V současné době obsahují omítky nejrůznější pojiva, jako například vápno, cement, sádru. Jako plniva a přísady se mimo jiné používají různé druhy písku, disperze a pigmenty.

 

Omítky často plní více funkcí - technologické ale také výtvarné. Moderní omítky nabízejí možnost, dosáhnout velmi hladkých a kompaktních povrchů, jež chrání proti hluku a mají dobré tepelně - izolační vlastnosti.

 

Na typu podkladu závisejí různé možnosti jeho sanace i úprav omítkami. Při vyrovnání větších nerovností by měl být aplikován postřik, který slouží jako můstek pro další vrstvy. Minerální a disperzní omítky chrání povrch stavby před vnějšími vlivy, jako je povětrnost, eroze a také působení mikroorganismů. Plastického efektu docílíme strukturálními omítkami, jež mohou být libovolně zpracovány. 

 

V oblasti speciálních omítek si můžeme vybrat z mnoha druhů. Za speciální omítky lze pokládat i omítky s těsnícím účinkem omítky odolné proti ohni a omítky chránící před hlukem.